محمد رویانیان در گفتوگو با فارس پس از جدیدترین اظهارات فداحسین مالکی اظهار داشت: با توجه به ملاقاتی که با وزیر داشتم، ایشان اعلام کردند که فردی را میخواهند جایگزین من بکنند. من هم در این خصوص مقاومتی انجام ندادم، چون نمیخواستم خدای ناکرده به پرسپولیس کوچکترین لطمهای وارد شود.

وی افزود: اما الان که شرایط حساس پرسپولیس، هوادارانش، بازیکنان و کادر فنی که نگران آینده هستند، را میبینم و چون نمیخواهم کوچکترین لطمهای به تیمی که برای به موفقیت رسیدن آن امید خیلی زیادی مانند هواداران دارم، وارد شود، اعلام میکنم با توجه به اینکه من خادم هواداران بودهام و خواهم بود، با قدرت به خاطر احساسات پاک ۴۰ میلیون هوادار، بازیکنان و کادر فنی به کارم در پرسپولیس تا تشکیل جلسه هیئت مدیره ادامه میدهم.

رویانیان در پاسخ به سؤالی که آیا شما به مالکی زنگ زدید و گفتید که جلسه را برای تغییر تشکیل دهد، گفت: من ظرف ۴۸ ساعت گذشته با مالکی حرفی نزدهام اما دوست دارم همه صحبتهایشان را شفاف انجام دهند. البته مالکی برادر من و یکی از دوستان خوب من در فوتبال است. من باز هم اعلام میکنم که با قدرت در خدمت پرسپولیس و احساسات میلیونی هوادارانش و بازیکنان فهیم و کادر فنی خوبش هستم و کارم را دنبال میکنم.