جوردی آلبا درباره دیدار نیمهنهایی اسپانیا مقابل ایتالیا در جام کنفدراسیونها صحبت کرد و گفت: ایتالیا همیشه شیوه بازیاش را حفظ میکند. آنها در فینال فضای بیشتری به ما دادند تا در مرحله گروهی یورو 2012 این بازی با آن فینال تفاوت دارد.


وی ادامه داد: در فینال یورو 2012 بازی بسیار خوبی از هر لحاظ انجام دادیم اما آن بازی گذشته است. اکنون باید شیوه بازی خود را تحمیل کنیم که باعث موفقیت ما خواهد شد.

مدافع چپ بارسلونا خاطرنشان کرد: بازیکنان جوانی در ترکیب اصلی قرار دارند. همهچیز در حال حاضر عالی است و آینده درخشان داریم.

وی درباره مهمانی بازیکنان در هتل گفت: همه چیز درباره مهمانی دروغ است. هیچ چیزی برای گفتن وجود ندارد. فقط گزارشهایی که توسط فدراسیون منتشر میشود را بخوانید.