رئيس باشگاه رئال مادريد معتقد است که تجربه جديدي در رئال مادريد انتظار سرمربي ايتاليايي را خواهد کشيد.

فلورنتينو پرس اولين نفري بود که در مراسم معارفه کارلو آنچلوتي در سانتياگو برنابئو صحبت کرد.

وي که سرمربي جديد را معرفي ميکرد، اظهار داشت: در اين معبد مادريدي فصل جديد را با کارلو آنچلوتي که سکان تيم را در دست دارد، آغاز خواهيم کرد. او کسي است که دانش زيادي از بازيها دارد؛ يک شخص موفق باهوش و استثنايي.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: آنچلوتي در بيشترين فشارهاي مربيگري قرار داشته است اما بايد بداند که هيچيک از تجربياتش با تجربهاي که در رئال انتظار او را خواهد کشيد، قابل مقايسه نيست.

رئيس باشگاه رئال مادريد خاطرنشان کرد: کارلو! چند سال پيش به تو گفتم «مربي تيم من خواهي شد». آن روز اکنون رسيده است. روياي آنچلوتي هدايت رئال بود و اکنون اين رويا به واقعيت پيوسته است. رقابت از اينجا شروع ميشود و اين رقابتها هميشه بزرگ هستند.

پرس اضافه کرد: با يکي از بزرگترين مربيان دنيا صحبت ميکنيم. وي وقتي بازيکن بود، يکي از بخشهاي اصلي تيم ميلان بزرگ بود. کارلو! ليگ قهرمانان بزرگترين افتخار است چه براي اعضاي باشگاه و چه براي هواداران.