حاشيههاي بازي پرسپوليس و سپيدرودرشت2بازيکنان تيم سپيدرود رشت بر روي پيراهن خود با شعار «اگر سپيدرود نباشد ماهيها ميميرند» در مقابل پرسپوليس به ميدان آمدند.

تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 17 و 45 دقيقه امروز در ديداري تدارکاتي به مصاف سپيدرود رشت رفت که حاشيههاي اين بازي در نيمه دوم در زير ميخوانيد:

به گزارش فارس، ترکيب پرسپوليس در نيمه دوم عبارت است از:

نيلسون، خانزاده، بنگر، کنعاني، کفشگري، حسيني، عليعسگر، عباسزاده، نوري، سيد صالحي، عاليشاه.

*روي پيراهن سفيد سپيدروديها در بازي امروز نوشته شده بود «فوتبال ايران بداند بدون سپيدرود ماهيها ميميرند». همين موضوع باعث تعجب بازيکنان پرسپوليس شده بود و به همين دليل سؤالهايي در خصوص اين نوشته از سپيدروديها ميکردند.

*هواداران در نيمه دوم به تشويق شديد احمد عابدزاده نيز پرداختند و عليه استقلاليها شعار دادند.

*پلاکاردي نيز در نيمه دوم در ورزشگاه باز شده بود که روي آن نوشته شده بود خدايا از خلقت دايي سپاسگزاريم، همچنين بر روي پلاکاردي ديگر نوشته شده بود «وزير ورزش؛ پرسپوليس ديگر حوصله حاشيه را ندارد، رويانيان ميماند».

*تعدادي از پيشکسوتان باشگاه سپيدرود نيز بازي امروز را از نزديک تماشا کردند.

*اين بازي در نيمه اول بسيار درگيرانه از سوي دو تيم دنبال شد تا حدي که کادر فني دو تيم به بازيکنان تذکر ميدادند تا مراقب ساقهايشان باشند.

*هوا در حال حاضر در عباسآباد بسيار خنک و باد کمي هم ميوزد.

*دو تيم در بين نيمه با يکديگر خوش و بش گرم و عکس يادگاري انداختند.

*هر هواداري نيز که دوست دارد بازيکني را ببيند به طرق مختلف در ورزشگاه عباسآباد خود را به بازيکنان پرسپوليس ميرساند.

*فريادهاي کريم باقري نيز از روي نيمکت در بازي امروز در نوع خود جالب بود، اين ديدار تا اين لحظه با نتيجه يک بر صفر به نفع سپيدرود رشت دنبال ميشود و گل از روي نقطه ضربه پنالتي زده شد.