بنيتس سرمربي تيم فوتبال ناپولي در مصاحبه اي جنجالي خوزه مورينيو را فردي ضد ارزشهاي تعريف شده در ورزش دانست.

رافائل بنيتس سرمربي اسبق تيم فوتبال چلسي که در حال حاضر در تيم فوتبال ناپولي مشغول فعاليت است در مصاحبه اي جنجالي عليه خوزه مورينيو گفت: شخصاً موافق با افرادي نيستم که حاضرند به هر قيمتي که شده موفق به کسب پيروزي شوند. تربيت ما با آنچه که بيان کردم بسيار فرق کرده و متفاوت است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بنيتس گفت: مورينيو جزو آن دسته از افراد است و بدون هيچ حد و مرزي همچنان به دنبال کسب موفقيت و پيروزي است و اين همان آسيبي است که به ورزش زده و خود را به يک فرد ضد ارزشهاي تعريف شده در ورزش مبدل کرده است.