آقا هر چی میدونی بذار......مثلا کجا ضبط میکنی؟؟؟؟یا.......................دو ت داری آهنگات شاد باشن یا غمگین...................تو آهنگات اعتراضه؟؟؟؟؟یا عشقی میخونی؟؟؟؟؟؟دیگه هرچی تجربه کردی و انجام میدی بگو.................مرسی عزیز