مارتینس به جای فرناندو تورس وارد زمین مسابقه شد و به عنوان یک بازیکن شماره 9 بازی کرد
سایت گل- بیسنته دل بوسکه در سومین تعویض تیمش همه را سورپرایز کرد. در وقت های اضافی بازی دو تیم ایتالیا و اسپانیا درمرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها، بیسنته دل بوسکه، فرناندو تورس را از زمین مسابقه بیرون کشید و خاوی مارتینس را به میدان فرستاد.
در ابتدا به نظر می رسید که این تعویض به منزله تقویت قوای خط میانی تیم ملی اسپانیا باشد و انتظار می رفت که مارتینس برای تقویت خط محوری اسپانیا درکنار بوستکس به میدان رفته و ناواس یا ماتا نقش بازیکن 9 کاذب را بازی خواهند کرد.
اما تصمیم دل بوسکه به نحو دیگری بود که تعجب زیادی را هم به همراه داشت؛ سرمربی ماتادورها، خود خاوی مارتینس را برای پر کردن جای بازیکن شماره 9 روانه میدان نموده بود.
درپایان بازی هم دل بوسکه در صحبت هایی دراین باره گفت:« خاوی مارتینس را به خاطر سخاوتمندی اش در زمین می شناسیم.ما به بازیکنی نیاز داشتیم که شرایط فیزیکی ایده الی داشته باشد.نمی خواستیم جایگاهمان را از دست بدهیم و به تازگی و قبراقی و دینامیک فوتبال او نیاز داشتیم.»