محمدرضا مولایی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طبق برنامهای که از پیش تعیین شده بود استارت خودمان را از تهران زدیم و با پشت سر گذاشتن دو اردو در اردبیل و رامسر به شرایط بسیار خوبی طبق برنامهریزی قبلی رسیدیم.


وی افزود: متأسفانه تغییر در برنامههای لیگ برتر همه چیز ما را به هم زد ما طبق برنامه قبلی تمرینات را شروع و اردوها را برگزار کردیم اما به یکباره شرایط را بهم ریختند.


مولایی ادامه داد: ما الان 70درصد آمادهایم و با مدیریت دایی باید 10 روز تاخیر را به نحوی جبران کنیم تا تیم دچار مشکل نشود و ما هم صد در صد برای لیگ آماده باشیم.


مولایی در پایان درباره ملی پوشان نیز گفت: قطعا از ملیپوشان نیز تستهای بدنی و چربی با برنامههای ویژهای که داریم گرفته خواهد شد تا آنها را که در شرایط مسابقه هستند به سایر بازیکنان نزدیک کنیم و خیالمان تا بازیها راحت شود.