به گزارش خبرگزاری فارس، خولیو ولاسکو، سرمربی ایتالیایی تیم ملی عصر روز گذشته در میان خبرنگاران محلی مودنا و ایتالیایی حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.


این نشست خبری ولاسکو معطوف به والیبال نبود و سوالات خبرنگاران در خصوص زندگی وی در ایران و مردم ایران بود و ولاسکو هم به مانند یک سفیر فرهنگی از فرهنگ و مردم ایران دفاع، تعریف و تمجید کرد.


ولاسکو از زندگی خود در ایران و آرامش مردم ایران برای آنان سخن گفت و افزود: مردم ایران کاملاً متفاوت با عربها هستند؛ آنها را از عربها جدا کنید. زندگی متفاوتی دارند و هیچ ربطی به عربها ندارند. ایرانیها زندگی آرام و سرزندهای دارند. ایران کشوری آرام و بیدغدغه است. من زندگی خوبی در آنجا دارم و از هر نظر احساس راحتی و امنیت دارم. ایران کشوری دیدنی است و آثار تاریخی بسیار زیبایی دارد.


وی ادامه داد: من در چند سالی که آنجا بودم، تنها توانستم چند جای دیدنی آن را از نزدیک ببینم. مثل پرسپولیس و تخت جمشید که از تماشای آنها بسیار لذت بردم. ایران کشوری با تمدن است و مردمی با فرهنگ و اصیل دارد و به طور کلی آن طور که گفته میشود نیست. ایران کاملاً متفاوت و بسیار جذاب و دیدنی است.