هواداران برزیلی حاضر در ورزشگاه فورتالسا، دیشب طرفدار تیم ملی ایتالیا بودند
سایت گل- از آنجا که از آغاز رقابت های جام کنفدراسیون ها، هواداران فوتبال برزیلی اسپانیا را به عنوان سرسخت ترین رقیب تیمشان در مسیر رسیدن به جام قهرمانی می دانستند، در تک تک بازیهای ماتادورها دراین تورنمنت، اکثر تماشاچیان حاضر در ورزشگاه ها طرفدار تیم حریف اسپانیا بوده و آنها را تشویق می کردند.
بازی نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها ومصاف ایتالیا و اسپانیا هم از این قاعده مستثنی نبودو هرزمان که شاگردان دل بوسکه در جریان بازی 5شنبه شب ورزشگاه فورتالسا پابه توپ می شدند، با سوتهای انتقادی هواداران برزیلی رو برو می شدند و از بد ورود اسپانیایی ها به زمین این سوتها شروع شد. از سوی دیگر این هواداران ایتالیایی ها را به شدت تشویق می کردند و با فریادهای اوله اوله به آنها روحیه می دادند و از همین رو به نظرمی رسید که آنها ایتالیا را به عنوان حریف تیم ملی کشورشان در بازی فینال ترجیح می دادند؛ اتفاقی که رخ نداد
اما اگر به پیشییه فوتبالی این تیم ها نگاه کنید، متوجه می شوید که تا پیش از این ایتالیا رقیب سرسخت تری درمقایسه با اسپانیا برای برزیلی ها بوده؛ اما قدرت فراوان شاگردان دل بوسکه در سالهای اخیر ونگرانی ازمشکلاتی که آنها می توانند در بازی فینال برای برزیل پیش بیاورند، دلیل این رفتار هواداران سلسائو است.
درجریان بازی 5شنبه شب هواداران به شدت بازیکنان اسپانیارا هو کرده و برایشان سوت می زدند وفریادهای اوله اوله در تشویق ایتالیایی ها دائما به گوش می رسید.هریک از حرکات ماجوو جیلاردینو به سمت دروازه کاسیاس با استقبال فراوانی همراه می شد؛هرچند که این تشویق ها هم کار به جایی نبرد و برخلاف میل هواداران تیم ملی برزیل آنها یکشنبه شب باید به تماشای فینال بنشینند که از آن وحشت داشتند: برزیل- اسپانیا ؛ مصاف میزبان با قهرمان دنیا