پرسپولیس نیوز : مهران عالیپور گفت: اگر پرسپولیسیها هر شاهد و مدرکی دارند با کمال میل حاضریم این مدارک را به کمیته انضباطی ارائه دهند. مهران عالیپوردر مورد اظهارات مدیر رسانهای باشگاه پرسپولیس که اعلام کرده برخی در سپاهان خود را بازیچه دلالهای شناخته شده قرار دادند، گفت: اصلا ذات این حرفها را قبول ندارم و متأسفانه آنها دنبال پاک کردن صورت مسئله و متهم جلوه دادن من هستند، در جلسه کمیته انضباطی نیز در حالی که وکیل قاسم دهنوی صحبت میکرد، محمد پنجعلی در مصاحبهاش اعلام کرد این کار را مدیر برنامههای او انجام میداده در صورتی که بنده هیچ صحبتی را بیان نکردم.
وی افزود: باید قبل از حرف زدن فکر کنند. صحبتهایی که بیان میشود کاملا اشتباه است و افرادی که نمیخواهند من و سایر مدیر برنامههای رسمی فیفا را ببینند، باعث دلالیسم میشوند. کسانی که از مذاکره با بازیکنان با حضور ایجنتهای رسمی فیفا هراسان هستند، باعث رشد دلالیسم میشوند، نباید با بیان این صحبتها اذهان مردم را مشوش کنیم. من این حرفها را قبول ندارم، مگر بنده صبح و شب کنار قاسم دهنوی هستم تا مکالمات او را ضبط کنم. متأسفانه برخی با کارهایشان باعث ایجاد سوء تفاهم میشوند و حالا با بیان برخی صحبتها میخواهند اذهان مردم را تغییر دهند.
مدیر برنامههای دهنوی در مورد اینکه حمید عباسی اعلام کرده از او فایل صوتی دارند، گفت: اگر پرسپولیسیها هر شاهد و مدرکی دارند با کمال میل حاضریم این مدارک را به کمیته انضباطی ارائه دهند تا ببینیم در نهایت حق به چه کسی میرسد. وی در پایان گفت: آن کسانی که قانونمدار نیستند و نقش مدیر برنامه رسمی فیفا را که در ماده 20 آییننامه نقل و انتقالات آمده است، کتمان میکنند، باعث رشد دلالیسم میشوند.