پرسپولیس نیوز : تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس بعد از ظهر امروز با دو معاون وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند. پس از جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و اعلام خبر ابقای محمد رویانیان، بعد از ظهر امروز جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس به وزارت ورزش و جوانان رفتند و با دو معاون وزیر در خصوص شرایط پرسپولیس و در حمایت از محمد رویانیان به بحث و گفتوگو پرداختند. در این نشست مسئولین وزارت اعلام کردند که به دنبال آرامش و ارتقای موفقیتهای پرسپولیس هستند و همچنین پیشکسوتان نیز از معاون وزیر خواستند تا به رویانیان فرصت بیشتری برای نشان دادن کارهایش بدهد. گفتنی است مسئولین وزارت ورزش همچنین در این نشست برخی از اظهارات پیشکسوتان تیم را یادداشت کردند.