پرسپولیس نیوز: محمد پنجعلی در جمع هواداران پرسپولیس اعلام کرد: قاسم حدادیفر با این تیم قرارداد امضا کرده است. حدود 50 هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز پس از شنیدن خبر حضور حدادیفر در ذوبآهن بسیار ناراحت بودند و در تمرین پرسپولیس به هر طریقی که توانستند ناراحتی خود را نشان دادند اما محمد پنجعلی با حضور در جمع هواداران به آنها گفت: حدادیفر با هیچ تیمی قرارداد نبسته و زیاد نگران نباشید. وی افزود: او پرسپولیسی است و خبرهایی که شنیده میشود، چندان مهم نیست. انشاءلله اگر اتفاقی پیش نیاید او تا چند روز آینده به تمرینات ما خواهد آمد. فقط مشکل کوچکی بوده که ذوبآهنیها میخواهند او را نگه دارند اما او با ما قرارداد دارد.
این در حالی است که باشگاه ذوب آهن امروز اعلام کرده بود که قرارداد قاسم حدادیفر تمدید شده است.