پرسپولیس نیوز : تمرین امروز پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که هواداران این تیم در مقابل درب ورزشگاه درفشیفر از مالکی تقدیر کردند. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در نوبت بعد از ظهر از ساعت 17:36 امروز در ورزشگاه درفشیفر دنبال شد. در این تمرین ابتدا بازیکنان بدنهای خود را گرم کردند سپس در سه گروه به آقا وسط پرداختند که با سوتهای دایی باید جای خود را عوض میکردند. در مرحله بعدی نیز به حفظ توپ و پرسینگ در سه گروه در گوشهای از زمین پرداختند.

*در تمرین امروز مولایی مربی بدنساز پرسپولیس غایب بود.

*حدود 40 هوادار که پس از ماندن رویانیان در پرسپولیس مقابل این باشگاه جمع شده بودند امروز به تمرین آمدند و ضمن تقدیر از مالکی از عملکرد او در ماندن رویانیان تقدیر کردند.

*در ابتدای تمرین یک هوادار با دیدن دایی به سمت او دوید تا سرمربی سرخها را ببیند که با مساعدت دایی دقایقی با این هوادار صحبت شد. دایی به هواداران گفت خواهش میکنم اگر کسی حرفی یا کمکی میخواهد بنویسد تا آن را بررسی کنیم. فرصت نمیکنم با همه صحبت کنم چون وقت تمرین گرفته میشود.

*فریادهای دایی در حاشیه تمرین امروز که اعلام میکرد باید بیشتر به یکدیگر کمک کنید به جای اینکه به دنبال استراحت باشید از نکات جالب بود. البته کریم باقری نیز امروز با فریادهای بلندش بازیکنان را راهنمایی میکرد.

*با دستور دایی؛ کادر فنی پرسپولیس در گروههای مختلف تقسیم و پا به توپ شدند.

*محمد پنجعلی پس از 15 دقیقه در کنار زمین حضور پیدا کرد و با اجازه دایی محل تمرین را ترک کرد.

*دروازهبانها زیر نظر غلامپور به تمرین پرداختند.

*در تمرین امروز عباسزاده و پولادی غایب بودند.

*علی دایی در حاشیه تمرین امروز هر وقت احساس میکرد که بازیکنان به دلخواه او بازی نمیکنند تمرین را نگه میداشت و خودش پا به توپ میشد. او اصرار زیادی داشت که بازیکنان به دنبال دویدن در هنگامی که صاحب توپ نیستند، باشند.

*در مرحله پایانی بازیکنان در قالب دو تیم در زمین هندبالی به فوتبال دسته جمعی پرداختند که در این دیدار یونس شاکری برای تیم سفید هتتریک کرد. همچنین عابدزاده نیز از ناحیه مچ دست دچار مصدومیتی جزئی شد و از زمین بازی بیرون رفت.
در حاشیه این تمرین علی دایی نیز با زدن ضربات ایستگاهی دو بار دروازه نیلسون را باز کرد. همچنین محمد دایی نیز با زدن پنالتی به امیر عابدزاده دروازه او را برای سه بار باز کرد. در حاشیه تمرین امروز دایی بارها به بازیکنان و مخصوصاً ملیپوشان تذکر میداد. او دقایقی نیز با رضا حقیقی اختصاصی به گفتوگو پرداخت.

*کارهای آکروباتیک نیلسون نیز در تمرین امروز جالب بود. او با توپ روپایی میزد و سپس به زدن ضربات قیچی میپرداخت. بهزاد غلامپور نیز در هنگام فوتبال دستگرمی با سایر بازیکنان پا به توپ شد.

هواداران نیز با گلزنی بازیکنان بارها آنها را مورد تشویق قرار میدادند و به خوشحالی میپرداختند.