پرسپولیس نیوز : سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: پرسپولیس نباید مشکلی برای حدادیفر درست کند چرا که این بازیکن نمیدانسته که یک فصل دیگر با ما قرارداد دارد. اصغر فروتن در مورد اظهارات محمد پنجعلی در مورد اینکه حدادیفر را باید پرسپولیسی دانست، گفت: برای پنجعلی و باشگاه پرسپولیس احترام زیادی قائل هستم ولی باید بگویم که قاسم حدادیفر نمیدانسته که یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد که با پرسپولیس قراردادی امضا کرده است زیرا او تصور میکرده که مدت خدمت سربازیاش جز قرادادش محسوب شده است.
وی ادامه داد: از باشگاه پرسپولیس میخواهم که مشکلی برای حدادی فر که یکی از بازیکنان تیم ملی است درست نکند. این بازیکن یک فصل دیگر با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارد.