با توجه به تعویق رقابتها و شروع لیگ برتر از دوم مردادماه، مقرر شده است که تیمها میتوانند تا 25تیرماه نفرات مورد نظر خود را جذب کنند
سایت گل-سازمان لیگ در ابتدای فصل نقل و انتقالات، آخرین مهلت عقد قراردادها را 15تیرماه اعلام کرده بود اما با توجه به تعویق رقابت ها و شروع لیگ برتر از دوم مرداد ماه، مقررگردیده تا تیم ها بتوانند تا 25تیرماه نفرات مورد نظر خود را جذب کنند و پس از آن هر تیمی که در فهرست خود جای خالی داشته باشد تا سقف سه بازیکن آزاد سهمیه فیفا-فصل قبل دو نفر بود- را می توانند در اختیار بگیرند.