:عضو هيئت مديره باشگاه پرسپوليس تهران و مدير فوتبال باشگاه پرسپوليس تهران گفت: مهدوي کيا مهره بسيار خوبي است و حضور او در هيئت مديره پرسپوليس مي تواند خبر خوبي براي باشگاه پرسپوليس و هواداران باشد.
محمد پنجعلي اظهار داشت: مهدي مهدوي کيا، شخصيت بسيار ارزشمندي است و حضور او در هيئت مديره باشگاه باعث مسرت و شادماني ما خواهد بود هم چنين او از لحاظ فني و اخلاقي بسيار کامل است و اصلا نياز نيست من در اين مورد صحبت کنم.

وي در پايان خاطر نشان کرد: اميدوارم شاهد حضور او در هيئت مديره پرسپوليس باشم.