دروازه بان تيم ملي اسپانيا در صحبت هايي گفته که نيمار بازيکن فوق العاده اي است ولي برزيل بازيکنان بزرگ ديگري هم دارد .

ايکر کاسياس دروازه بان تيم ملي اسپانيا در کنفرانس خبري تيمش قبل از برگزاري بازي فينال جام کنفدراسيون ها شرکت کرد ودرمورد اين بازي حساس و تماشايي به صحبت پرداخت.

به گزارش گل ، دروازه بان تيم ملي اسپانيا در صحبت هايي گفت:« جام جهاني تورنمنت متفاوتي درمقايسه با جام کنفدراسيونهاست و اين دو تورنمنت هيچ ارتباطي با هم ندارند.بازي امشب يک فينال رويايي است و دوتيمي به فينال رسيدند که همه دنيا آرزوي ديدن مصافشان را داشتند.»

کاسياس در تمجيد از نيمار گفت:« نيمار بازيکن فوق العاده بزرگي است ولي برزيل بازيکنان ديگري هم ندارد. نبايدتمام تمرکزها را روي نيمار قرار داد. برزيل دراين تورنمنت نشان داد که ثبات و قدرت زيادي دارد و گلهاي زيادي زده است. آنها مي خواهند در مقابل چشمان هوادارانشان بهترين بازي ممکن را به نمايش بگذارند. و تيم خوبي براي رقابت با ما دارند. برزيل از نظر تهاجمي تيم قدرتمندي را دارد. آنها به سادگي از سد ايتاليا عبور کردند ولي ما براي شکست دادن ايتاليا سختي زيادي کشيديم.»

دروازه بان رئال مادريد و تيم ملي اسپانيا درمورد برگزاري بازي فينال در ورزشگاه ماراکانا گفت:« اين بهترين سناريوي ممکن براي يک بازي فينال است. مي دانيم که هواداران همگي طرفدار برزيل خواهند بود. قدرت دوتيم برابر است و همه ما اميدواريم که بازي بزرگي باشد. اين همان فينالي است که همه دنيا انتظارش را مي کشيدند.»