دني آلوس مدافع باتجربه تيم ملي برزيل فقط به برد در فينال جام کنفدراسيون ها فکر مي کند و براين باور است که تيمش از شانسي برابر با اسپانيا براي فتخ اين جام برخوردار است.

آلوس در صحبت هايي گفت:« ما در خانه خودمان هستيم. بايد حرفمان را بربازي حکمفرما کنيم و نشان دهيم که برزيل اينجاست و اين برزيل خيلي فراتراز هميشه است.»

آلوس درکنفرانس خبري اش به اين نکته اشاره کرد که در طول اين مدت براي اينيستا، هم تيمي اش در بارسلونا اس.ام.اس هايي رد و بدل مي کرده و براي او و تيمش ارزوي موفقيت مي نموده و اعلام کرد که با شروع بازي:« دوستي ها به کنار مي روند.»

آلوس در مورد توانايي هاي سلسائو گفت:« ما اين برتري را داريم که مي توانيم روي کمک ها و حمايت هاي هوادارانمان حساب باز کنيم. اميدواريم که تيمماان در اوج باشد.مي دانيم که مقابل بهترين تيم دنيا بازي مي کنيم. فينال يک بازي تماشايي خواهد بود و اميدواريم که بتوانيم پاسخ و واکنش خوبي نشان دهيم.»

مدافع برزيلي بارسلونا گفت:«ما دراين تورنمنت موفق شديم نشان دهيم که ميزبان خوبي براي جام جهاني خواهيم بود.»

آلوس درمورد حريف تيمش، يعني اسپانيا گفت:« اسپانيا بهترين تيم دنياست ولي حاضر نيستم هيچ يک از بازيکنان تيمم را با يکي از بازيکنان اسپانيا عوض کنم. براي قهرماني بايد فکر کني که بهترين هستي و اگر اين طور نيست هم بايد طوري رفتار کني که انگار بهترين هستي. اگر به ديد يک تيم ضعيف وپائين تر وارد زمين شوي، در طول ده دقيقه دو گل دريافت خواهي کرد.»