محمود ياوري گفت: تا ديشب سرمربي ذوب آهن بودم، اما ناگهان نظر مسئولان اين تيم عوض شده است.

محمود ياوري اظهار داشت: روز جمعه جلسهاي با مسئولان ذوب آهن برگزار کردم و قرار شد سرمربيگري اين تيم را همچنان بر عهده من بگذارند تا جايي که ليست بازيکن به آنان ارائه کردم و برنامه خود براي فصل سيزدهم را نيز از من خواستند.

سرمربي اسبق ذوب آهن افزود: تا ديشب سرمربي ذوب آهن بودم، اما نميدانم چگونه نظر مسئولان باشگاه عوض شد و با چند مربي وارد مذاکره شدند.

ياوري گفت: روحالله عرب بازيکن فصل پيش نفت آبادان نيز جزو ليست من بود که قراردادش را با ذوب آهن بست.

وي در مورد برنامه خود براي فصل آينده ذوب آهن اضافه کرد: برنامهام به گونهاي بود که سهميه آسيا را کسب کنيم و ليستي از بهترين بازيکنان را ارائه کردم تا يکي از مدعيان قهرماني در ليگ باشيم و بازيکناني که قرارداد بسته و يا در حال مذاکره بوده، مورد نظر من هستند.

به گزارش فارس، ياوري در سختترين زمان ممکن يعني بازيهاي پلي اف که هر مربي توان ريسک کردن و قبول مسئوليت را ندارد سرمربيگري ذوب آهن را برعهده گرفت و توانست با يک پيروزي چهار بر دو در اصفهان و يک تساوي در زمين پاس همدان، تيم ذوب آهن را از سقوط به ليگ يک نجات و جاني دوباره به اين تيم دهد.

به گفته خودش امسال ابتدا فجر شهيد سپاسي و سپس ذوب آهن را از سقوط به ليگ يک نجات داده است.

حال بايد ديد چرا مسئولان ذوب آهن نظرشان در مورد ياوري عوض شده و با مربيان ديگري وارد مذاکره شدهاند.