اکبر غمخوار در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص این موضوع که گفته می شود کاندیدای حضور در راس مدیریت باشگاه پرسپولیس است اظهار داشت: با من هیچ صحبتی در مورد مدیرعاملی پرسپولیس نشده است.


وی افزود: من طرفدار پرسپولیس هستم و اگر بخواهند حاضر هستم در هیئت مدیره کار کنم چون در هیئت مدیره مثمرثمرتر هستم و برای مدیرعاملی بهتر است سراغ جوان ترها بروند چون مدیر عاملی پرسپولیس نمی شوم.