تمرين نوبت صبح استقلال در سالن وزنه آکادمي ملي المپيک برگزار شد.

تمرين نوبت صبح تيم استقلال از ساعت 10 و 30 دقيقه در سالن وزنه آکادمي ملي المپيک برگزار شد.

به گزارش فارس،امير قلعهنويي در تمرين امروز آبي پوشان حضور داشت و براي دقايقي با ديگر اعضاي کادر فني صحبت کرد. سرمربي آبي پوشان در خصوص حاضرين سفر اوکراين و برنامههاي اين تيم در اين کشور صحبتهايي را انجام داد.

* آکاله بازيکن ساحل عاجي به مانند ديروز در تمرين بدنسازي آبي پوشان شرکت کرد.

* هاشم بيک زاده که شب گذشته براي دريافت مطالبات خود با فتح الله زاده جلسه داشت امروز خود را به کادر فني معرفي کرد. اين بازيکن در تمرين عصر امروز هم حاضر خواهد شد.

* فرهاد مجيدي نيز در تمرين امروز آبي پوشان حاضر شد و به وزنه زدن پرداخت.

* در حاشيه تمرين امروز آبي پوشان سرمربي استقلال در خصوص ديدار شب گذشته واليبال صحبت مي کرد. وي از شکست نزديک تيم ملي ناراحت بود و اعتقاد داشت ايران مستحق باخت نبود.

* ميرشاد ماجدي در تمرين امروز صبح آبي پوشان حاضر نبود.

* بازيکنان استقلال زير نظر دکتر حاج قاسم حدود يک ساعت وزنه زدند و کار هوازي انجام دادند.

تمرين نوبت عصر تيم استقلال ساعت 18 و 30 دقيقه در کمپ زنده ياد حجازي برگزار خواهد شد.