با تصميم علي دايي بازيکنان پرسپوليس تا بيست و سوم تيرماه برنامه روزشمار گرفتند.

علي دايي سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس پس از نشست امروز با کادر فني برنامهاي را تا روز بيست و سوم تيرماه به بازيکنان و کادر فني ابلاغ کرد.

به گزارش فارس،پرسپوليسيها بايد طبق همين برنامه برنامهريزيهاي خود را براي روزهاي آينده داشته باشند.همچنين به دليل فاصله نزديک تمرين امروز صبح و بعد از ظهر پرسپوليسيها تعداد زيادي از بازيکنان به جاي رفتن به خانه در درفشيفر استراحت و با گذاشتن خودروهاي خود با يکديگر به بيرون از ورزشگاه رفتند.

پرسپوليسيها بعد از ظهر امروز در درفشيفر تمرين خواهند کرد.