به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 و 30 دقیقه امروز برنامههای تمرینی خود را در کمپ زنده یاد حجازی پیگیری کرد. نکتهای که در تمرین امروز به چشم میخورد هجوم طرفداران استقلال به محل زمین تمرین این تیم بود و آنها منتظر بازیکنان جدید این تیم بودند. تعدادی از طرفداران استقلال نیز منتظر حضور نیکبخت واحدی، جواد نکونام، مهدی رحمتی و فرهاد مجیدی بودند که البته هیچکدام از اینها در تمرین شرکت نکردند. ضمن آنکه تعدادی از بانوان نیز نظارهگر تمرین امروز آبیپوشان بودند.


*فرهاد مجیدی و حمید بابازاده از غایبان تمرین امروز بودند ضمن آنکه سیاوش اکبرپور تنها برای دقایقی ماساژ گرفت و محل تمرین را ترک کرد.


*هاشم بیکزاده که از صبح امروز به تمرینات آبیپوشان اضافه شده امروز تنها به دویدن دور زمین پرداخت. این بازیکن سوژه اصلی تماشاگران استقلال بود و آنها به نوعی قصد داشتند به بیکزاده نشان دهند که از تمدید قرارداد این بازیکن با استقلال خوشحال هستند. تعدادی از طرفداران استقلال با شعار (هاشمهاشم) این بازیکن را تشویق میکردند که او به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.


*فردین عابدینی که حدود یک هفته از تمرینات استقلال دور بود از امروز مجدداً در کارهای گروهی این تیم شرکت کرد.


*محمدمهدی نظری مهاجم جدید استقلال که پایش دچار تاولزدگی شده است تنها 20 دقیقه تمرین و ورزشگاه را ترک کرد.


*طرفداران تیم استقلال که امروز تعداداشان بیشتر از سایرین بود با کنایه به آرش افشین شعار "آرش فقط برهانی" سر دادند.


*آکاله بازیکن ساحل عاجی مثل روزهای گذشته در تمرین امروز آبیپوشان حضور داشت.


*کریم بوستانی در غیاب حمید بابازاده 5دروازهبان حاضر در تمرین را آماده میکرد.


*امیر قلعهنویی در ابتدای تمرین امروز بازیکنان اصلی و تستی را جدا کرد و از آنها خواست جدا از یکدیگر تمرین کنند.


*منصور پورحیدری، دینمحمدی، ماجدی، بیانی و فنونیزاده حاضران تمرین امروز بودند.


*نکته جالبتوجه تمرین امروز پلمپ شدن فروشگاه و بوفه کمپ استقلال بود که تماشاگران را برای تهیه آب و مواد غذایی دچار مشکل کرد.


*در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر دکتر حاجقاسم به گرم کردن بدنهایشان پرداختند، سپس در گروههای مختلف حرکات تاکتیکی انجام داده و در پایان در قالب دو گروه فوتبال بازی کردند. هنگامی که محمد قاضی در این بازی درونتیمی موفق به گلزنی شد هواداران استقلال از او میخواستند تا دروازه پرسپولیس را هم در فصل جدید باز کند.


*تعدادی از طرفداران استقلال که منتظر بازیکنان جدید این تیم بودند بعد از اینکه متوجه شدند آنها به محل تمرین نمیآیند ورزشگاه را ترک کردند.


*بخش پایانی تمرین امروز آبی پوشان به تمرین چارچوب شناسی برای مهاجمان و هافبک ها اختصاص داشت که بازیکنان زیر نظر مجید صالح این آیتم را پشت سر گذاشتند.


*تمرینات تیم استقلال فردا مجدداً در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد.