پرسپولیس نیوز : پس از موافقت رییس دولت با واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس به پیشکسوتان جعفری کاشانی گفت: پرسپولیس سرمایه ای برای فروش ندارد.
پس از موافقت رییس دولت با واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس به پیشکسوتان جعفری کاشانی گفت: پرسپولیس سرمایه ای برای فروش ندارد.

وی در ادامه افزود : آنچه دیگران نام آن را واگذاری سهام در باشگاه پرسپولیس می گذارند وجود خارجی ندارد ، زیرا سرمایه پرسپولیس قابل خرید و فروش نیست . در ضمن واگذاری هر سهامی از هر جا و هر موسسه ای که باشد ، سیر قانونی و پروسه مدت داری ست که به این سادگی ها امکانپذیر نمی باشد.

وی اظهار داشت: موضوع سهامداری و خصوصی سازی در حال پیگیری ست ، اما ما باید بر سر موضوعی به اتفاق نظر برسیم که وجود داشته باشد . وقتی پرسپولیس منبع درآمدی مشخصی ندارد ، نه تولید کننده است و نه موسسه خدم