مديرعامل باشگاه پرسپوليس در حاشيه امضاي تفاهمنامه همکاري با وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، اظهار کرد: اگر عابديني به جاي من بيايد قبول دارم. ما ميتوانيم با هم کار کنيم. ايشان ميتواند در بخش توسعه باشگاه کار کند و من هم به کارهاي اقتصادي ميپردازم، اما فکر نميکنم که ايشان را بياورند.

وي ادامه داد: تا الان من را کيش کردهاند، اما هنوز مات نشدهام. همان طور که قبلا هم گفتهام اگر من را از مدير عاملي بردارند، واقعا در پرسپوليس ميمانم و به اين تيم کمک ميکنم. در صورتي که فرد جديدي بيايد دوست دارم در کنار آن فرد هم کار کنم. به هر حال من شش جام نگرفتهام که بگويم ميخواهم بمانم و يک جام ديگر هم بگيرم. تا الان جامي نگرفتهام اما الان فکر ميکنم ميتوانم در توسعه باشگاه کمک کنم.

به گزارش ايسنا ، رويانيان با اشاره به اين که چرا بايد پرسپوليس را به چالش ملي بکشد، گفت: من از شما يک سوال دارم. پرسپوليس تمريناتش را زودتر از همه شروع کرده بود و تيمش را بسته بود. اردو هم برگزار کرده بود، اما چرا ناگهان پرسپوليس را به چالش کشيدند؟ من چيزهايي در اين رابطه ميدانم اما نميتوانم بگويم. رقيب ما بدترين شرايط را دارد، اما کسي به آنها کاري ندارد. سپاهان بيشترين پولها را خرج ميکند، اما به آنها هم کسي توجه نميکند.

در ادامه خبرنگاري از رويانيان پرسيد حمايت همه جانبه هواداران و پيشکسوتان از شما چه حسي را برايتان ايجاد کرد؟ که وي پاسخ داد: من احساس غرور و افتخار ميکنم. هواداران و پيشکسوتان واقعا به من لطف کردهاند. از آن لحظه وظيفه من خيلي سنگينتر شده است. وقتي شما چنين لطفي را از مردم ميبينيد بايد همه زندگيتان را براي پاسخ دادن به محبتشان بگذاريد.

در ادامه مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره علت نيامدن حدادي فر به پرسپوليس، گفت: ما با حدادي فر قرارداد بسته بوديم، اما باشگاه ذوب آهن اجازه حضور او را در پرسپوليس نداد. ما هم بحثي در اين نداريم. بايد دو هافبک جديد جذب کنيم که يکي از آنها خارجي است و يکي هم داخلي. ما در فصل جديد 12 خروجي داشتيم. مهدوي کيا از فوتبال خداحافظي کرد و کريمي هم که از دست ما رفت. اينها بازيکنان ارزشمندي بودند که شايد جايشان پر نشود.