مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: در جلسه با سجادی به او گفتم باید شان پروین حفظ و او را در پرسپولیس نگه داریم.

محمد رویانیان پس از حضورش در وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: من در جلسهای پیرامون وضعیت هیئت مدیره و برخی اتفاقات باشگاه پرسپولیس امروز به وزارت ورزش رفتم و در این خصوص صحبتهای بسیار خوبی را با حمید سجادی معاون وزارت انجام دادم.


وی افزود: صحبتهای مد نظر من این بود که باید شئون و جایگاه پرسپولیس حفظ شود و هرچه سریعتر باید کاری کنیم که حاشیهها دست از سر پرسپولیس بردارد.رویانیان ادامه داد: از طرف دیگر یکی از بحثهای اساسی ما در خصوص پروین بود. پروین بزرگی، انکارناپذیر در پرسپولیس است و او یک حقیقت زنده در ورزش فوتبال و باشگاه پرسپولیس است. ما باید قدر این بزرگ را در فوتبال این مملکت بدانیم چون مثل علی پروین زیاد نداریم. با حفظ شأن و شئون ایشان فوتبال ما باعث موفقیت خواهد شد چون احترام به پیشکسوت از همه لحاظ برای ورزش ما بار فنی و روحی دارد. البته خدا را شکر سجادی نیز بر این موضوع تأکید داشت و او نیز گفت پروین بزرگ جامعه ورزش است و من به عنوان یک ورزشکار باید شأن پروین و خوردبین را حفظ کنم که من از این موضوع خیلی خوشم آمد.مدیرعامل سرخ ها یادآور شد: به نظر من پروین باید در پرسپولیس حفظ شود، ما الآن در پرسپولیس دغدغههای خیلی زیادی داریم و امیدوارم که ایشان در پرسپولیس بماند اما موضوع مهمی که در جلسه امروز متوجه شدم این بود که سجادی هم معتقد بود که باید احترام پروین را حفظ کنیم البته اگر پروین راجع به من اظهارنظر میکند به خاطر پرسپولیس است نه چیز دیگر.رویانیان تأکید کرد: بحثهای بیشتری در جلسهام با سجادی مطرح شد، دو نکته من گفتم و دو نکته معاون وزیر ورزش. از سجادی خواستم که هیئت مدیره سیاسی، اقتصادی ورزشی انتخاب کند و از طرف دیگر آنها پرسپولیسی باشند که باعث رشد پرسپولیس شوند. از او خواستم این ملاکها را فراموش نکند و مسئله دیگر این بود که کمک کند حاشیهها بیش از این به پرسپولیس ضربه نزد.وی افزود: من هم هرجا باشم اگر در پست مدیرعاملی بمانم یا نمانم با خدای خودم عهد کردم که به پرسپولیس خدمت کنم اصلاً مهم نیست کجا باشم اما به عهد خودم با خدا پایبندم ما باید مراقب برنامههای پرسپولیس باشیم چون اگر به این برنامهها رسیدگی نشود همه نابود میشوند و این دغدغه من است.رویانیان ادامه داد: سجادی هم اعلام کرد که دوست دارد آرامش به پرسپولیس باز گردد و حاشیهها جدا شود او از دایی و بازیکنان خواست که با قدرت، آرامش و جدیت هرچه تمامتر رو به جلو حرکت کند تا با این آرامش و اقتدار پرسپولیس بتواند فصل آینده دل هوادارانش را شاد کند در کل جلسه خوبی بود و امیدوارم که هیئتمدیره قدرتمندی انتخاب شود.