اگر اتفاق خاصي رخ ندهد و عابديني موافقت کند بايد از همين الان محمد آبشک را پرسپوليسي بدانيم.

بعد از آنکه پرسپوليسي ها نتوانستند در فصل جديد در پست هافبک دفاعي يک بازيکن تمام عيار را به خدمت بگيرند و دهنوي که اولين گزينه انها بود در يک حرکت انتحاري پرسپوليس را دور زد و به سپاهان پيوست آندو تيموريان هم که با تمام خواسته هايش موافقت شده بود نتوانست خودش را راضي کند تا به پرسپوليس بيايد حالا پرسپوليسي ها مهره اي ديگر را براي اين پست انتخاب کردند.

به گزارش گل ، او کسي نيست جز محمد آبشک هافبک داماش که در دوفصل گذشته نمايش هاي خوبي داشته . حالا آبشک سخت به دنبال رضايت نامه است تا بتواند پيراهن پرسپوليس را به تن کند.

البته در اين انتقال مانع بزرگي به نام امير عابديني وجود دارد که اگر رضايت بدهد بايد از همين حالا آبشک را پرسپوليسي بدانيم.