بارسلونا براي جذب کاپيتان برزيلي پاريسنژرمن پيشنهادي 32 ميليون يورويي را ارائه داد.

آبي - اناريها در فصل گذشته ليگا و ليگ قهرمانان اروپا نشان دادند که در خط دفاعي رنج ميبرند و به جذب چهره جديدي نياز مبرم دارند. با اين حال هنوز در اين پست خريدي نداشته و فعاليت آنها در فصل جابهجايي تنها به تقويت خط حمله محدود شده است.

به گزارش ايسنا ، تياگو سيلوا، کاپيتان برزيلي پاريسنژرمن از جمله مدافعاني است که آبي - اناريها دوست دارند، او را جذب کنند. حتي خود سيلوا هم از علاقه ويلانووا به جذب او پرده برداشت.

راديو ايالت کاتالونيا اعلام کرد که سران بارسلونا براي جذب سيلوا رقم 32 ميليون يورويي را به پاريسنژرمن پيشنهاد دادهاند. اين در حالي است که اين باشگاه فرانسوي رقم فروش سيلوا را 42 ميليون يورو تعيين کرده است.

پائولو تونيتو، مدير برنامههاي سيلوا در واکنش به ابراز علاقه بارسلونا گفت: رد هر پيشنهادي از بارسلونا احمقانه است.

سيلوا چند روز پيش با برزيل قهرمان جام کنفدراسيونها شد. او زماني که در برزيل بازي ميکرد، مورد توجه بارسلونا بود اما ترجيح داد ميلان را انتخاب کند. او پس از قهرماني با برزيل اعتراف کرد که خود ويلانووا با او صحبت کرده و از علاقهاش براي پيوستن به بارسلونا سخن گفته است.