مردان واليبال ايران پس از سفري 19 ساعته به محل برگزاري رقابتهاي ليگ جهاني در کوبا رسيدند.


تيم ايران و کميته فني مسابقات در هتل ميليا هابانا اسکان دارند و به دستور خوليو ولاسکو، سرمربي تيم ملي واليبال، مليپوشان امروز، چهارشنبه ساعت 11 به وقت هاوانا اولين جلسه تمرين خود را در ورزشگاه 15 هزار نفري سيدواد دپورتيوا، سالن برگزاري مسابقات ليگ جهاني در هاواناي کوبا برگزار خواهد کرد.

به گزارش فارس، همچنين مليپوشان ساعت 17 فردا دومين جلسه تمرين خود را برگزار ميکنند.

به گفته سيامک افروزي پزشک و فيزيوتراپ تيم ملي تمام بازيکنان بدون مصدوميت و با آمادگي کامل مقابل کوبا، ميزبان اين مسابقه صف آرايي خواهند کرد.

ديدار ايران و کوبا روزهاي جمعه و شنبه 15 و 16 تير ساعت 20:40 به وقت هاوانا (روزهاي شنبه و يکشنبه ساعت 5:10 بامداد به وقت تهران) به مصاف هم خواهند رفت.

شهر هاوانا 2 ميليون نفر جمعيت دارد و ميانگين دماي هوا در اين روزها 30 درجه سانيتگراد است.