دریافت کننده تیم ملی والیبال پس از سفر به کوبا از مصدومیت و درد پایش خبر داد.آرش کمالوند در گفتوگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در هاوانا اظهار کرد: شرایط کوبا با سایر کشورها خیلی متفوت است. کشوری ساحلی است که آب و هوای خاصی دارد. اولین جلسه تمرین هم خوب بود. انشاءالله برای بازی هم با آمادگی کامل ظاهر شویم.وی درباره میزبانی کوباییها گفت: همه چیز خوب و عالی است. هیچ مشکلی از بابت هتل و تغذیه نداریم. ما دوبازی قبل مقابل ایتالیا خیلی خوب بودیم. همه انتظار دارند که با کوبا هم خوب کار کنیم. انشاءلله این شرایط فراهم شود و حریف را شکست دهیم.دریافت کننده تیم ملی درباره عمل لیزر میخچه پایش نیز خاطرنشان کرد: مشکل برطرف شده است اما هنوز درد دارم و نمیتوانم بازی کنم. حالا باید ببینم تا فردا چه پیش میآید.