دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران پس از سفر به کوبا گفت: همه ما به خودباوری برای رویارویی با تیم قدرتمند کوبا رسیدیم و تلاش میکنیم تا این تیم را شکست دهیم.رحمان داودی در گفتوگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به هاوانا اظهار کرد: بعد از یک سفر طولانی سرانجام به کوبا رسیدیم. تنها حسنی که این سفر داشت این بود که شب رسیدیم و بلافاصله به خواب رفتیم. توانستیم کمبود خواب خود را جبران کنیم. خود من خواب خوبی داشتم و مطمئن هستیم که از فردا تمرینات بهتر می شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره میزبانی کوباییها نیز گفت: هنوز تنها یک روز در کوبا هستیم و نمی دانم در مورد میزبانی چه باید بگویم. شرایط بد نیست. تاکنون که شرایط هتل و غذاها خوب بوده است. باید دید تا روز مسابقه چه طور برنامه ریزی می کنند.دریافت کننده تیم ملی همچنین ادامه داد: انگیزه همه بازیکنان برای رویارویی با کوبا بالاست. همه ما به خودباوری برای رویارویی با تیم قدرتمند کوبا رسیدیم. تلاش میکنیم تا پیروز شویم. کار ساده ای پیشرو نداریم. اینجا شرایط خاصی دارد. انشاءلله که کم اشتباه باشیم و بازی خوبی انجام دهیم. هر نتیجهای حاصل شود ما باید خوب بازی کنیم.