پیشکسوتان پرسپولیس در جلسه علی پروین حضور فعالی نداشتند.
علی پروین روز چهارشنبه از پیشکسوتان پرسپولیس دعوت کرد در جلسه ای مرتبط با درخواست برای واگذاری سهام باشگاه به پیشکسوتان شرکت کنند.

در این جلسه اما تعداد بسیار کمی از پیشکسوتان حضور داشتند که از آن جمله می توان به محمود خوردبین، محمد صادقی، حمید درخشان، طاووسی، علی انصاریان، محمد برزگر، ابراهیم اسدی و... اشاره کرد.

آنها در این جلسه ای نامه ای برای وزیر ورزش تنظیم کردند تا سهام باشگاه به پیشکسوتان واگذار شود.

علی پروین در همین راستا چندی پیش دیداری با محمود احمدی نژاد داشت.