تمرين تيم فوتبال پرسپوليس صبح امروز با برنامههاي بدنسازي بازيکنان دنبال شد.

به گزارش فارس، تمرين تيم فوتبال پرسپوليس در نوبت صبح از ساعت 10:30 امروز در ورزشگاه درفشي فر پيگيري شد. در اين تمرين ابتدا بازيکنان به گرم کردن، سپس به وزنه زدن و استارتهاي کوتاه و بلند پرداختند. آنها در مرحله پاياني در زمين چمن در گروههاي 2 نفره استارتهاي عرضي و طولي ميزدند که رقابت بازيکنان در نوع خود جالب بود.

*پيام صادقيان در ابتداي تمرين اختصاصي تمرين کرد.

*سيدجلال حسيني همچنان با سر بانداژ شده در تمرينات شرکت ميکند.

*علي دايي با لباس شخصي در تمرين امروز حضور پيدا کرد.

*50 هوادار پشت دربهاي بسته در محل تمرين حضور داشتند.

*به دليل شدت تمرين قرمزپوشان در چند صحنه بازيکنان به دنبال اين بودند تا با کم کردن فاصله موانع مولايي، بدنساز تيم را فريب بدهند، اما موفق به اين کار نشدند.

*خبرنگاران بعد از 40 دقيقه اجازه ورود به ورزشگاه را پيدا کردند.

*علي دايي امروز از روي نيمکت تمرين را زير نظر داشت و کريم باقري و جواد منافي تمرين قرمزپوشان را زير نظر داشتند.

*از تمرين امروز پرسپوليس هم به صورت دقيق فيلمبرداري شد.

*عليرضا حقيقي در تمرين امروز هم شرکت کرد.

*اميد عاليشاه در حاشيه تمرين امروز تست شد. اين بازيکن که از ناحيه کمر فعلا دچار مصدوميت است.

*تمرين امروز پرسپوليس با فشار بدنسازي آن به مرز 80 درصد رسيد.

*در تمرين امروز اغلب بازيکنان پرسپوليس با ماشينهاي پژوه 206 به ورزشگاه آمده بودند و فقط از يک BMV ديگر رونمايي شد. البته بازيکنان پرسپوليس معتقد بودند از اين به بعد به خاطر فتحاللهزاده هم که شده با ماشينهاي خود به سر تمرين خواهند آمد.

*تمرين امروز پرسپوليس در نوبت صبح ساعت 11:36 به پايان رسيد و بعدازظهر امروز پيگيري خواهد شد.

*امير عابدزاده بيشتر از سايرين در کنار زمين همراه با مولايي تمرين کرد.

*يادداشتبرداريهاي دايي و نماينده تامالاختيارش در زمين نيز در نوع خود جالب بود.