سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس، گفت: در انتخاب بهترينهاي ليگ دوازدهم واقعاً بهترينها انتخاب شدند.

علي دايي در خصوص برگزاري مراسم انتخاب بهترينهاي ليگ دوازدهم اظهار داشت: اولين باري است که چنين مراسمي به همت سازمان ليگ برگزار ميشود. فکر ميکنم در اولين تجربه برنامه خوبي بود و اميدوارم تداوم داشته باشد چرا که با اين مراسمها جوانان حاضر در ليگ انگيزه ميگيرند تا سال آينده خود را به عنوان برترينها معرفي کنند.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: فکر ميکنم تمام انتخابها درست بود. هرچند که انتخاب برترينها سليقهاي است اما فکر ميکنم واقعاً بهترينها انتخاب شدند.

سرمربي تيم فوتبال
پرسپوليس در خصوص شرايط سرخپوشان پايتخت گفت: خوشبختانه شرايط خوبي داريم و اميدوارم اين شرايط تا آغاز فصل تداوم داشته باشد. تيم خوبي داريم و بازيکنان تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتهاند. بدون شک با شرايطي که دارند ميتوانند ناکاميهاي سال گذشته را جبران کنند.