ناصر شفق در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص برخی مصاحبه ها از زبان وی اظهار داشت: من مصاحبه ای در حمایت از فرد خاصی نداشته ام و این موضوع که مطرح شده نادرست است.


وی افزود: الآن به نظر من پرسپولیس مانند سایر تیم ها نیاز به آرامش دارد تا ان شاءلله بتواند به هدفش برسد. پس باید از هرگونه اظهارنظر که خدای ناکرده برای تیم مشکلی ایجاد کند، بپرهیزیم. من هم در این زمینه مصاحبه ای انجام ندادم و حتی مصاحبه حمایتی هم از کسی نداشتم.