اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا 3.4روز دیگر به امارات می روم تا به فوتبال خودم ادامه دهم.
سایت گل-محمدرضا خلعتبری را باید یکی از بازیکنان بزرگ ایران بدانیم. بازیکنی موفق با روحیات خاص خودش. خلعتبری که تنها بازمانده بازیکنان ایران در لیگ امارات است پس از حاشیه هایی که در تغعییر اسم لیگ امارات به وجود آمد سریعا اعلام کرد که از این لیگ جدا می شود. اما اماراتی ها ول کن این بازیکن خوب و ارزشمند نبودند. برای همه سوال این بود که آیا خلعتبری در این لیگ کارش را ادامه می دهد یا نه برای همین با این بازیکن تماس گرفتیم تا از زبان خودش جواب این سوال را بپرسیم.
خلعتبری در صحبتی کوتاه به خبر نگار سایت گل گفت:
من بعد از بازی با پرسپولیس قراردادم را با این تیم امضا کردم. اما چون آنها اسم لیگشان را تغییر دادند تصمیم گرفتم که جدا شوم. خیلی هم تلاش کردم اما آنها حاضر نشدند قبول کنند. البته برای من مهم نبود که آنها بخواهند یا نه. حتی جریمه هم می شدم جدا می شدم.
تا اینکه صحبتهایی شد و حتی آقای کفاشیان مصاحبه ای انجام دادند که دیگر این اتفاق ختم به خیر شد و من هم اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا 3.4روز دیگر به امارات می روم تا به فوتبال خودم ادامه دهم.
خلعتبری در پاسخ به این سوال که چرا امارات را انتخاب کردی گفت:
می خواستم یک سال بی حاشیه را پشت سر بگذارم وفکرم و خودم را معطوف تیم ملی کنم.