سپاهان با پاس گل جباری موفق شد در برابر تفکرات منصور ابراهیم زاده تنها یک تساوی کسب کند و در دیدار تدرکاتی خود از شکست بگریزد.
سایت گل-شب گذشته شاگردان کرانچار برابر تیم راه آهن که حالا هدایت آن بر عهده منصور ابراهیم زاده است، متوقف شد. با این وجود پاس گل مجتبی جباری نور امیدی بود در دل زرد پوشان اصفهانی که غیبت احتمالی نویدکیا را برایشان آسان می کند.

1)هادي عقيلي امسال و در غياب محرم نويدكيا دوباره بازوبند كاپيتاني سپاهان را به بازو خواهد بست و با همان شماره پنج قديمي اش در ليگ سيزدهم حاضر مي شود.او با ابراهيم زاده در همين سپاهان و تيم ملي كار كرده و قبل از بازي خوش و بش جانانه اي با او دارد.

2)سپاهاني هاي قديمي به سپاهانمي هاي فعلي رسيده اند و معلوم است كه مشكلي با هم ندارند.روي نيمكت نفت تهران كريم قنبري و منصور ابراهيم زاده نشسته بودند كه در اصفهان اصلا غريبه به حساب نمي آمدند.

3)بهادر عبدي كاپيتان جديد راه آهن به حساب مي آيد در حالي كه ابراهيم كريمي نسبت به او قديمي تر است.ظاهرا منصور خان ابراهيمي اينطور تشخيص داده.داور مسابقه هم كه داور ليگ برتري است و ظاهرا سپاهاني ها بازي را حسابي جدي گرفته اند و از احمد صالحي داور همشهري شان استفاده مي كنند.

4)تقابل اميد ابراهيمي و امين منوچهري و البته نظاره علي احمدي و حسين پاپي تصوير جالبي را رقم زده .دورتر از آنها رضا خالقي فر هم ديده مي شود.انگار بازي تداركاتي نيست.

5)ميلاد نوري و حاج صفي بدجوري به پر و پاي هم پيچيده اند.بولكو هم تماشاگر اين درگيري است.بازيكنان ليگ برتري در اين بازي هاي آخر تداركاتي هر چه دارند به مربيانشان نشان مي دهند تا در بازي اول فصل فيكس باشند.

6)جالوويچ از دست هافبك راه آهن فرار كرده و پيش مي رود.آيا خارجي هاي سپاهان امسال كرانچار را در راه قهرماني كمك خواهند كرد؟

7)استقبال هواداران سپاهان از اين بازي تداركاتي فوق العاده بود طوري كه بعد از پرشدن سكوها خيلي ها پشت فنس ها شب نشيني ماه رمضاني شان را با تماشاي يك بازي مهيج سپري كردند.

8)سيستم آقا منصوردر تيم جديدش لو رفت.او در راه آهن از سيستم 3-3-4 استفاده خواهد كرد با يك راس عقب.