سرمربي آرسنال با ارائه پيشنهادي هنگفت قصد دارد مهاجم ليورپول را به امارات ببرد.
پس از آنکه آوردن گونزالو هيگواين به آرسنال دچار مشکلهايي شد، آرسن ونگر ترجيح داد به جاي اينکه آن قرارداد را پيگيري کند، به دنبال امضاي قرارداد با مهاجم ديگري برود.

به گزارش فارس، بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانههاي انگليسي، توپچيها پيشنهادي 30 ميليون پوندي براي آوردن لوييس سوارز به ورزشگاه امارات آماده کردهاند. البته ونگر معتقد است اين پيشنهاد بايد به 40 ميليون پوند نزديک شود تا ليورپوليها آن را بپذيرند.

پيش از اين اعلام شده بود که هيگواين بر سر جزييات قرارداد با آرسنال به توافق رسيده است ولي حضور او در تمرينهاي پيش فصل رئال مادريد، گمانهزنيهايي را مبني بر ادامه حضور در اين تيم به وجود آورد.

از سوي ديگر، به دليل آنکه ونگر براي خريد يک بازيکن خوب زير فشار قرار گرفته است، اين پيشنهاد را به ليورپول ارائه کرده تا مقداري از فشار روي او کاهش يابد.