مدافع فصل قبل منچسترسيتي با تيم رم ايتاليا قرارداد دو ساله بست.

مانوئل پيگريني سرمربي جديد منچسترسيتي، مايکون مدافع برزيلي تيمش را جواب کرد تا او به فکر تيم جديدي براي خود باشد.

پس از اين موضوع، اين مدافع برزيلي با باشگاه رم ايتاليا به توافق نهايي رسيد و با قراردادي دو ساله به اين تيم پيوست. هنوز رقم قرارداد مايکون با اين تيم ايتاليايي فاش نشده است.

مايکون براي پيوستن به رم با پيشنهاد کاهش دستمزدش موافقت کرد.