به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دعوت باشگاه سائو پائولو برزیل از محمد رویانیان بابت برگزاری یک نشست برای کارهای اقتصادی، فرهنگی و ورزشی صبح امروز نیز باشگاه الشباب که در برزیل است دعوتنامه ای را برای رویانیان فرستاد تا همکاری فی مابین بین دو باشگاه فراهم شود.


این باشگاه در سائو پائولو برزیل است و از بازیکنان مسلمان تشکیل شده و گفته می شود چند میلیون برزیلی مسلمان این تیم را به خوبی می شناسند و مورد حمایت آنها است.


علاوه بر این تیم الشباب برزیل در رده نوجوانان و جوانان نیز فعالیت می کند.