به نظر میرسد بارسلونا بیشتر از سه سالی که با رئال مادریدِ ژوزه مورینیو میجنگید، با مشکلات داخلی و بیرونی مواجه شده باشد.
پپ گواردویلا روز پنجشنبه در اردوی تمرینی پیش از فصل بایرنمونیخ به ریاست ساندرو روسل حمله کرد. پیش از آن اریک آبیدال با چشمان اشکبار که نمیدانست چرا قراردادش با تیم تمدید نشده نیوکمپ را ترک کرد. همچنین شیوه رفتار باشگاه با داوید ویا، جستوجو برای جانشین وی ابتدا با الکسیس و سپس با نیمار چندان مناسب به نظر نمیرسید. به نظر میرسد ملیپوش اسپانیایی هرگز این فرصت را نیافت که از مصدومیتی که در دسامبر 2011 گریبانگیرش شده بود، به دوران اوجش برگردد.
و اکنون نام مسی میتواند به فهرست افرادی که از عدم حمایت روسل خسته شدهاند، اضافه شود. این بازیکن و پدرش احساس میکنند به اندازه کافی از سوی باشگاه در قضیه اتهام به عدم پرداخت مالیات حمایت نشدهاند و این به شدت روابط میان باشگاه و مسی را تخریب کرده است.
ساندرو روسل و هیئت مدیره باشگاه تقریبا از زمان انتشار خبر اتهام مسی هیچ کاری انجام ندادند؛ در حالی که پیش از این ریاست باشگاه در خط مقدم حمایت از بازیکنانی که دچار مشکل میشدند، میایستاد.
برای اولین بار از زمانی که مسی به عنوان یک پسر 13 ساله به بارسلونا پیوست، بازار نقل و انتقالات تصور میکند میتواند مسی را برای خروج از باشگاه تحریک کند. زمزمهها حاکی از این است که یک پیشنهاد چندمیلیون یورویی در حال حاضر از سوی خانواده مسی بهتر پذیرش میشود تا 12 سال پیش. هیئت مدیره باشگاه بارسلونا حتی نمیخواهد امکان خروج ستاره خود را بررسی کند اما اگر نمیخواهند کارها سخت شود باید روابط خود را با وی بهبود بخشند.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=....g4n6vNSM.dpuf
به گزارش فوتبال آنلاین به نظر میرسد بارسلونا بیشتر از سه سالی که با رئال مادریدِ ژوزه مورینیو میجنگید، با مشکلات داخلی و بیرونی مواجه شده باشد.

پپ گواردویلا روز پنجشنبه در اردوی تمرینی پیش از فصل بایرنمونیخ به ریاست ساندرو روسل حمله کرد. پیش از آن اریک آبیدال با چشمان اشکبار که نمیدانست چرا قراردادش با تیم تمدید نشده نیوکمپ را ترک کرد. همچنین شیوه رفتار باشگاه با داوید ویا، جستوجو برای جانشین وی ابتدا با الکسیس و سپس با نیمار چندان مناسب به نظر نمیرسید. به نظر میرسد ملیپوش اسپانیایی هرگز این فرصت را نیافت که از مصدومیتی که در دسامبر 2011 گریبانگیرش شده بود، به دوران اوجش برگردد.

و اکنون نام مسی میتواند به فهرست افرادی که از عدم حمایت روسل خسته شدهاند، اضافه شود. این بازیکن و پدرش احساس میکنند به اندازه کافی از سوی باشگاه در قضیه اتهام به عدم پرداخت مالیات حمایت نشدهاند و این به شدت روابط میان باشگاه و مسی را تخریب کرده است.

ساندرو روسل و هیئت مدیره باشگاه تقریبا از زمان انتشار خبر اتهام مسی هیچ کاری انجام ندادند؛ در حالی که پیش از این ریاست باشگاه در خط مقدم حمایت از بازیکنانی که دچار مشکل میشدند، میایستاد.

برای اولین بار از زمانی که مسی به عنوان یک پسر 13 ساله به بارسلونا پیوست، بازار نقل و انتقالات تصور میکند میتواند مسی را برای خروج از باشگاه تحریک کند. زمزمهها حاکی از این است که یک پیشنهاد چندمیلیون یورویی در حال حاضر از سوی خانواده مسی بهتر پذیرش میشود تا 12 سال پیش. هیئت مدیره باشگاه بارسلونا حتی نمیخواهد امکان خروج ستاره خود را بررسی کند اما اگر نمیخواهند کارها سخت شود باید روابط خود را با وی بهبود بخشند.