سرمربي - بازيکن تيم فوتسال دبيري گفت: از همان اول هم با حضور در کويت مخالف بودم اما به خاطر قولي که مديريت داده بود، در اين رقابتها حاضر شديم.

وحيد شمسايي در خصوص شکست سنگين 11 بر 3 دبيري مقابل القادسيه کويت، عنوان کرد: مقابل القادسيه خيلي بد بازي کرديم و هيچ جاي توجيهي هم وجود ندارد. شکست سنگيني را تجربه کرديم که براي مسابقات ليگ تجربه ميشود. ما در شرايط بدنسازي قرار داريم و خود را براي حضور در مسابقات ليگ آماده ميکنيم. شايد از مجموعه کنوني که به کويت آوردهايم، چهار-پنج بازيکن بيشتر ما را در ليگ همراهي نکنند.

به گزارش فارس ، وي افزود: اين مسابقات چون جايزه بالايي داشته اکثر تيمها با ترکيب اصلي خود آمدند و يا از بازيکنان خارجي استفاده کردهاند. تيم القادسيه از چندين بازيکن برزيلي بهره ميبرد، به هر حال شايد آنها دنبال چيز ديگري بودند و اين گونه در مسابقات حاضر شدند و ما به دنبال چيز ديگري هستيم.

شمسايي در مورد اينکه آيا از حضور در اين مسابقات راضي است گفت: از همان اول هم با حضور در اين مسابقات مخالف بودم زيرا ميخواهيم تيم خود را براي ليگ آماده کنيم حالا هم که آمدهايم نميتوان گفت که بد است. در هرحال به دليل قولي که مديريت داده بود در رقابتها حاضر شديم. اگر ميدانستم رقابتها به اين گونه است قطعا بازيکنان اصلي خود را ميآوردم که آنها محک بخورند.

سرمربي - بازيکن تيم فوتسال دبيري درباره امکانات مسابقات تصريح کرد: امکانات در اينجا بسيار خوب است و به عنوان يک اردو جاي بسيار خوبي به شمار ميرود ايکاش ما در فصل مسابقات به اين رقابتها ميآمديم و يا با تيم اصلي خود در مسابقات شرکت ميکرديم.

شمسايي درباره اعتراض منصوري و همچنين السد به خاطر در اختيار داشتن بازيکنانشان، خاطرنشان کرد: هيچ بازيکني با ما قرارداد ندارد، اين مسابقات هم رسمي نيست که بخواهيم از بازيکنان خود استفاده کنيم. درباره حميد احمدي هم بايد بگويم که او بازيکن تيم ملي بوده و به علت اينکه مدتي محروم بود و تمرين نميکرد، تصميم گرفتيم که او را به کويت بياوريم تا يک تمرين کرده باشد. به قول خود احمدي او تسويه مالي از منصوري دارد و رضايتنامه هم دست خودش است. او قراردادي با ما ندارد همچنين اينکه نميتواند در ليگ بازي کند.

وي افزود: با توجه به اينکه ليگ قطر هم به پايان رسيده بود، ما احمد ملاعلي را از السد آورديم تا او را تست کنيم. بازيکناني که در تيم ما حضور دارند، هيچ قراردادي با ما امضاء نکردهاند و فقط به عنوان تمريني در اين مسابقات ما را همراهي ميکنند. به هرحال بايد تيمي به نام دبيري با بازيکناني در اين مسابقات شرکت ميکرد.

شمسايي تاکيد کرد: اين اتفاق را به فال نيک ميگيريم و تک تک بازيکنان را از لحاظ فني مورد ارزيابي قرار ميدهيم. چنين برد و باختهايي در فوتسال وجود دارد به هرحال مربيگري همين است. بازيکنان ما روزه ميگيرند و با اين شرايط در مسابقات حاضر ميشوند و صبح و ظهر تمرين ميکنند. اگر ما 100 بر 3 هم مقابل القادسيه شکست ميخورديم باز هم هدف خود را دنبال ميکرديم که آن هم آمادگي براي حضور در ليگ برتر بود.