سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان گفت: "امسال تلاش ميکنيم که جايگاه سال قبل خود را حفظ کرده و يا اگر بتوانيم آن را ارتقا دهيم."

حسين فرکي اظهار کرد: آمادگي تمام بازيکنانم يکسان نيست که البته طبيعي است؛ چرا که وقتي کارمان را شروع کرديم، تعدادي از بازيکنان با ما بودند ولي در ادامه نفراتي از جمله بازيکنان خارجي به جمع ما اضافه شدند. ميتوان گفت نفراتي که به تيم اضافه شدهاند، آمادگيشان به طور صددرصد نيست که البته اين موضوع جاي نگراني ندارد و به مرور سعي ميکنيم، شرايط را براي آمادگي اين بازيکنان فراهم کنيم.

به گزارش ايسنا ، سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان آمادگي شاگردانش را حدود 80 درصد دانست و گفت: خوشبختانه با توجه به اينکه امسال نسبت به سال گذشته تغييرات زيادي نداشتيم و همچنين نفراتي که جذب کردهايم، بازيکنان باتجربهاي هستند، ميتوان گفت که آنها توانستهاند خيلي سريع خود را با تيم هماهنگ کنند که از اين جهت نسبت به فصل گذشته جلوتر هستيم.

وي در ادامه در ارزيابياش از اردوهايي که اين تيم پشت سر گذاشته است، عنوان کرد: در سه اردويي که برپا کرديم، هر اردو را به بخشي از کارمان اختصاص داديم. در اردوي اول در بروجرد، آمادگي جسماني را دنبال کرديم و در اردوي دوم سعي کرديم، هماهنگي بيشتري بين بازيکنان به وجود آوريم. در اردوي سوم نيز هدفمان انجام بازيهاي تدارکاتي و تمرينهاي تاکتيکي بود و به نظرم در هر سه بخش در اين اردوها با همکاري باشگاه و بازيکنان اهدافمان دنبال شد. از امروز نيز تمريناتمان در اهواز آغاز ميشود که در خلال آن يک ديدار تدارکاتي با تيم فولادنوين را روز جمعه (28 تير) برگزار خواهيم کرد.

وي همچنين درباره هدف تيم در فصل سيزدهم ليگ برتر گفت: به هر حال اتفاقي که سال گذشته براي فولاد افتاد، غيرقابل پيشبيني بود و سال گذشته نيز دوست داشتيم که در کارمان پيشرفتي حاصل شود که اين پيشرفت بسيار خوب حاصل شد؛ به صورتي که بر خلاف تصور همگان توانستيم سهميه آسيايي را نيز کسب کنيم. به هر حال اين موضوع مطمئنا امسال کار ما را سخت خواهد کرد؛ چرا که انتظارات از تيم ما بالا رفته است که ما هم متوجه اين موضوع هستيم و تلاش ميکنيم، جايگاه سال قبل خود را حفظ کرده و يا اگر بتوانيم آن را ارتقا دهيم و يا اينکه حضور موفقي در آسيا و جام حذفي داشته باشيم. همانطور که ميدانيد در فوتبال ممکن است هزار اتفاق بيفتد. به هر حال بايد ديد چه اتفاقاتي خواهد افتاد. به نظرم اکنون زود است که دراينباره صحبت کنيم.

وي در پاسخ به اين سوال که باتوجه به شرايط تيم فکر ميکند که فولاد امسال قهرمان شود، گفت: دوست دارم که اين اتفاق بيفتد ولي با توجه به شرايط تيمهاي ديگر اين موضوع را بعيد ميدانم. در کل بايد ديد که در چهار، پنج هفته ابتدايي ليگ چه اتفاقاتي ميافتد.