دروازه بان تيم فوتبال راه آهن گفت: فيکس بودن در بازيهاي دوستانه ملاک نيست.

وحيد طالب لو درباره شرايط تيم راه آهن اظهارداشت: وضعيت بسيار خوبي داريم. همه بازيکنان آماده شروع ليگ هستند. با کم شدن فشار تمرينات و قرار گرفتن در شرايط بازي در حال آماده شدن براي شروع ليگ هستيم.

به گزارش اوج ، وي درخصوص اينکه ابراهيم زاده در بازيهاي دوستانه به صورت چرخشي از دروازه بانان خود استفاده کرده، افزود: اين تصميم آقاي ابراهيم زاده بوده است. در 2 بازي دوستانه اي هم که داشتيم هم من درون دروازه قرار گرفتم و هم فلاح زاده. ضمن اينکه فکر مي کنم فيکس بودن در بازيهاي دوستانه هم ملاک نيست.

طالب لو ادامه داد: بازيهاي دوستانه خوبي داشتيم. خصوصا بازي با سپاهان که محک جدي براي راه آهن بود. خودم هم در اين ديدار به خوبي محک خوردم.

وي در پاسخ به اينکه آيا در بازي با سپاهان با جباري صحبتي داشته؟ گفت: بله. من و مجتبي دوستان قديمي هستيم. من با جباري صحبت کردم اما نيازي نديدم در بحث دوستانه مان راجع به استقلال و فوتبال حرف بزنم. قصد من فقط اين بود که جوياي احوال مجتبي شوم.

طالب لو درباره شرايط خودش خاطرنشان کرد: آماده هستم. علاوه بر اينکه دارم با تيم تمرين مي کنم به صورت اختصاصي هم مشغول تمرين هستم تا با آمادگي بالا ليگ را شروع کنم.

وي در پايان با تاکيد اينکه ديگر شماره يک را بر تن نمي کند، گفت: وقتي ناصر خان حجازي فوت کرد گفتم به احترام ايشان ديگر شماره يک را نمي پوشم. در شاهين هم يک را بر تنم نکردم و در راه آهن هم شماره 30 را مي پوشم.