جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس با حضور محمد عباسي آغاز شد.


جلسه محمد عباسي وزير ورزش با حضور محمدحسن نامي وزير ارتباطات، محمد رويانيان و علي پروين در وزارت ورزش آغاز شد.

به گزارش ايسنا، احتمال دارد حميد سجادي به عنوان عضو جديد هيات مديره پرسپوليس به اين نشست اضافه شود. به غير از رويانيان، پروين، نامي و سجادي که احتمالا ترکيب جديد باشگاه پرسپوليس را تشکيل ميدهند، يک نفر ديگر هم به هيات مديره اضافه خواهد شد. همچنين از وزارت ورزش خبر ميرسد که امشب تکليف دو عضو جديد هيات مديره استقلال هم به احتمال فراوان مشخص خواهد شد و پس از موافقت با استعفاي بهرام افشارزاده و کنار گذاشته شدن اميدوار رضايي، منصور پورحيدري پيشکسوت باسابقه استقلال و حسن زماني نماينده مجلس شوراي اسلامي به کادر مديريتي باشگاه استقلال اضافه خواهند شد.