تيم فوتبال پرسپوليس بعداز ظهر امروز در شرايطي در ديدار تدارکاتي به مصاف سايپا رفت که سرمربي نارنجيپوشان درگيري شديدي با داور بازي پيدا کرد.


تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 18 و 10 دقيقه امروز در ديداري تدارکاتي به مصاف سايپا در زمين نارنجيپوشان رفت که حاشيههاي اين بازي را در زير ميخوانيد:

به گزارش فارس، ترکيب پرسپوليس در نيمه اول عبارت است از:

محمدي، خانزاده، نوري، غريبي، نورمحمدي، مارکو، حقيقي، سيد صالحي، عاليشاه، ماهيني و عسگر

ترکيب پرسپوليس در نيمه دوم

محمدي، نورمحمدي، صادقيان، نوري، حقيقي، دهنوي، رضايي، عباسزاده، عسگر و ميثم حسيني

*در بازي امروز هيچ هوادار و خبرنگاري حضور نداشت.

*کريم باقري بر روي يک صندلي کنار دايي نشست و به او مشاورههايي در خصوص بازي ميداد. فريادهاي باقري و راهنماييهاي بازيکنان نيز در نوع خود جالب بود.

*در بازي امروز محمد نوري کاپيتان بود.

*در دقيقه 70 به دليل بازي خشن پرسپوليسيها، فيرات سرمربي سايپا به سمت داور حملهور شد و او معتقد بود که بازيکنان پرسپوليس بايد اخراج شوند. داور نيز فيرات را از کنار زمين اخراج کرد.

*در ابتداي بازي قوباخلو، رحمتي، صادقي و شکوري به سمت دايي رفتند و از او رخصت گرفتند.

*خانزاده، ثابتي، حقيقي در اين بازي از داور بازي کارت زرد گرفتند.

*شوخيهاي ثابتي با دهنوي دو بازيکني که فصل قبل در تراکتورسازي بودند در نوع خود جالب بود.

*عليرضا حقيقي نظارهگر اين بازي بود.

*علي دايي پس از نيمه اول به انتقاد از بازيکنانش پرداخت. علي دايي معتقد بود عليرغم اينکه پرسپوليس در دوران بدنسازي است اما بازيکنان بايد سفتتر بازي کنند.

*مديران باشگاه سايپا از جمله کوشا و سبحاني اين بازي را از نزديک تماشا ميکردند.

*ميلاد غريبي برخورد گرمي با بازيکنان سايپا داشت.

*فيرات در ابتداي بازي به سمت دايي آمد و دقايقي با او به بگو و بخند پرداخت.

*در دقيقه 75 رضا نورمحمدي از زمين بازي اخراج شد.

کادر فني سايپا به شدت به داور بازي اعتراض داشتند.

*سيد جلال حسيني در نيمه دوم با سر بانداژ شده و بخيه به ميدان رفت. اين بازيکن اعتراضهايي به تدارکات و دکتر سايپا داشت که مدام به داخل زمين ميدويدند.

*داوري بازي بر عهده تورج حقوردي بود.

*قباخلو مهاجم سايپا نيز در وسط بازي به سمت دايي آمد و از او رخصت گرفت.

*نيروي انتظامي نيز در ورزشگاه سايپا ديده شد.

* ميلاد نصرتي برادر محمد نصرتي نيز اين بازي را از نزديک تماشا کرد.

* در دقايق پاياني دايي با فريادهايش به شدت به عملکرد بازيکنانش اعتراض داشت.