پرسپولیس نیوز :رییس تربیت بدنی نیروهای مسلح گفت:ابقای رویانیان اقدام درستی بود. مهرعلی باران چشمه در خصوص ابقای رویانیان در سمت مدیرعاملی پرسپولیس اظهار داشت:به عقیده من وزیر اقدام درستی کرد که وی را در سمت خود ابقا کرد.پرسپولیس نیاز به آرامش دارد و با هواداران پرشمارش نباید دچار تلاطم شود.

وی افزود:پیش تر هم اعلام کرده بودیم که ستاد کل نیروهای مسلح مشکلی با تمدید مأموریت آقای رویانیان ندارد و این مأموریت تمدید شده است.

وی ادامه داد:رویایان با عزت و احترام آمد و باید حرمتش حفظ می شد.