سرمربي تيم ملي انگليس به طور غيرمستقيم از اهالي فوتبال اين کشور خواست شرايطي را براي وين روني فراهم کنند تا او بتواند آمادگي خود را براي حضور در تيم ملي در مرحله مقدماتي و نهايي رقابتهاي جام حهاني 2014 حفظ کند.


روي هاجسون هميشه سعي کرده از مسائل داخلي باشگاههاي انگليسي از جمله جنجالي که پيرامون موضوع انتقال وين روني از منچستريونايتد به وجود آمده فاصله بگيرد اما تنها چيزي که او نميخواهد اين است که مهاجم 27 ساله شياطين سرخ در تيم باشگاهياش به مهرهاي نيمکت نشين تبديل شود و نتواند بازي که از او انتظار ميرود را در تيم ملي ارائه کند.

به گزارش تسنيم،روني که هر روز خبر جديدي در خصوص انتقالش از اولدترافورد شنيده ميشود، دو مشتري پر و پا قرص همچون آرسن ونگر و ژوزه مورينيو، سرمربيان تيمهاي آرسنال و چلسي دارد اما بعيد نيست که ديويد مويس، سرمربي منچستريونايتد او را به عنوان مهاجم دوم تيم نگه دارد. مويس چندي پيش تاکيد کرد که به روني به چشم مهاجم دوم تيم که بايد زيرسايه روبين فن پرسي بازي کند نگاه ميکند و اين همان چيزي است که روي هاجسون را نگران کرده است.

هاجسون در اين باره گفت: روني آماده است و ميخواهد بازيهايي مانند آنچه که در ماراکانا برابر برزيل نشان داد را ارائه کند. او در بازيهاي دوستانه اخيرمان، تواناييهاي فني و سطح بازياش را نشان داد که واقعا در سطح بالايي بود، مثل ساير بازيکنان تيم. تا جايي که من يادم ميآيد روني هرگز مرا سرافکنده نکرده است.

سرمربي تيم ملي انگليس با اذعان به اين موضوع که روني کاپيتان آينده تيم او خواهد شد، افزود: به تواناييهاي وين روني ايمان دارم و بايد بگويم او از اولين روزي که من هدايت تيم ملي را قبول کردم قدرتمند نشان داد و هرگز دچار افت نشد.