آمادئو سالوو گفته والنسیا باشگاهی نیست که بخواهد بازیکنانش را بفروشد.
سایت گل – آمادئوو سالوو، رییس والنسیا گفته این باشگاه هیچ پیشنهادی برای روبرتو سولدادو دریافت نکرده است.
خبرهایی از رفتن سولدادو 28ساله به انگلیس شنیده میشد. همچنین گفته میشد عادل رامی و دیهگو آلوس هم از این باشگاه جدا میشوند.
سالوو گفته: «والنسیا سرسختانه ایستاده است. ما هیچ پیشنهادی برای روبرتو سولدادو نداشتهایم.
همیشه بازیکنانی هستند که خبرهایی از رفتنشان به گوش میرسد. اما والنسیا خودش درباره بازیکنانش تصمیم میگیرد و آنها را ارزان از دست نمیدهیم.»
سالوو همچنین درباره اوضاع والنسیا گفته: «طرفداران میدانند که فصل پیش رو در لیگ قهرمانان نیستیم و به همین دلیل باید از مدل اقتصادی ویژهای استفاده کنیم. اما باید بپذیریم که گاهی انتقاد هم در راه خواهد بود.»
والنسیا ظاهرا به جیووانی دوسسانتوس علاقه داشت ولی نتوانست او را بخرد و ویارئال، رقیب آنها او ار خرید. سالوو گفته: «والنسیا اصلا علاقهای به جیو نداشت. او قرار نبود این جا بازی کند.»